Polikristalin veya Multikristain Fotovoltaik (PV)

Çoklu kristallin(polikristalin veya multikristalin), birbirlerinden ayrı, birçok küçük kristalinlerden oluşmaktadır. Her bir kristal diğer başka kristalden yapısal olarak ayrılır. Her bir kristalin sınır çizgileri yapısına göre farklıdır. Her bir kristalin değişik boyutlar ihtiva edebilirler. Genelinde kristaller, kristal büyüklüğüne göre mikrometreden milimetreye kadar değişik çoklu kristalin olarak adlandırılırlar.
Çoklu kristalin solar hücreleri güneş altında parlaklık arz ederler. Bu nedenle, solar hücresine yaklaşırsanız, daha etkileyici olduğunu görürsünüz. Koyu gri çoklu kristalin hücreleri birkaç metre uzaklıkta neredeyse koyu bir granit gibi etkileyicidirler. Mavi kristalinler güneş altında koyu mavi, altın metal ışıldısı gibi parlarlar.
Solar tekniği kullanan, kaliteye ve değerine önem verenlerin çoklu kristalin (monokristalin) kullanmaları tavsiye edilir. Işınlar, hücre kenarlarına ve yatay düzlemde düstüğünde, koyu ve açık renkler kendini belirgin hale getirir. Yön ve bakış açısı değistiğinde, effeklerde değişir.
Her bir kristal bir diğerinden farklı olduğundan, birçok farklı kristal yapısı birarada bulunmaktadır. Monokristal gibi tek bir yapıya sahip olmadıklarından homojen değillerdir.

Kullanım Alanları

Solar fotovoltajın kullanıldığı her yerde kullanilabilen polikristaller, silisyum(Si) ve bileşenlerinden oluşmaktadır. Polikristallerin üretimi monokristallerden(tek tip kristal) daha ucuz olduğundan, monokristallere nazaran daha az randıman verebirler.
Elektrik enerjisi üretiminde de çokça kullanılan polikristaller, üretiminde uygulanılan teknik değerlerinden ötürü, monokristal kadar iyi olabilirler. Elektrik enerjisi üretmek üzere modül seçilirken, mono- vey polikristall ayrımı yerine, teknik değerlerini göz önünde bulundurmak önem arz eder. Sürekli yüksek seviyede elektrik enerjisi elde edilmesinin koşulları, sadece güc degerinden degil, ışın yansıma değerinden de değerlendirilir. Her ne kadar monokristaller polikristallere göre fazla enerji sağlasalar da, Monokristallerin üretiminde harcanan elekreik enerjisi, polikristallere harcanandan daha fazladır.
Yapaysal üretilmiş polikristal elmas tasları, teknik amaçlı kesim işlerinde kullanılmaktadır.

Polikristal Plaka Kristal Ebatları

Polikristalin solar hücre ebadları monokristalde olduğu gibi üreticiye göre değistiği gibi: azami 156 x 156 mm dir. Enerji birimi kuskusuz kristalin alanıyla dogru orantıldır. Elektrik enerjisinin nerede, nasıl ve ne amaçlı kullanılacağı, ebatların hesaplanmasında önemli faktördür. Örneğin güneş enerji destekli çalışan enerji tüketimi çok az olan saat veya hesap makinalarında, bir kaç milimetrelik ölçü yeterliyken, elektrik enerji tüketimi daha fazla olan başka cihazlarda, ebatlar buna oranla daha fazladır. Elektrik verimliliği de üretim kalitesine bağlıdır. Takriben laboratuvar değeri %14 - %16 arasında değişir. Yüksek verimli hücrelerin değeri %18 lere kadar çıkabilir.